Välkommen till Nattvandring.nu Veberöd!

Nattvandrare är föräldrar och andra vuxna som bryr sig om byns ungdomar. Vi vistas ute kvällar och nätter och är lätt synliga i våra röda jackor och finns tillgängliga för att hjälpa till om det behövs.

Vi vill skapa förtroende och trygghet genom vår närvaro och att ställa upp för ungdomar som behöver stöd!

Som nattvandrare är vi INTE poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi är helt enkelt vuxna som vågar vara vuxna och som bryr oss om och tar ansvar. Vi arbetar som medmänniskor!

Nattvandring sker vanligen på helgerna samt ungdomsintensiva kvällar t ex vid skolavslutningen.
Har vi möjlighet kollar vi in läget när vi nattvandrar, det kan t ex gälla:
 - Föräldrafria fester som lätt drar till sig andra än de inbjudna.
 - Platser där det ibland är stökigt eller där skadegörelse förekommer. 
 

Behöver ni tag kontakt med oss använd epost eller mobil (när vi vandrar):

epost >>> veberod@nattvandring.nu

mobil  >>> 0724-50 59 47 (nytt mobilnummer från den 16/4-2018)

Går det inte att nå oss via epost eller mobil vänligen ta kontakt med:
 >>> Aktivitetsansvariga

Vill DU prova på att Nattvandra!?
 >>>  Klicka här för kontaktpersoner

Ladda ner en intresseanmälan (PDF-fil):
 >>> Intresseanmälan 

 

Om du inte kan hjälpa oss med Nattvandring.
Klicka här och se hur du kan stödja oss på annat vis!