Aktivitetsansvariga!

För att det ska vara lättare att kontakta oss
har vi delat in vår verksamhet i olika områden med aktivitetsansvariga personer:

Nattvandring.nu Veberöd - aktivitetsansvariga

Aktivitet

Ansvariga

Skolan

Styrelsen

Epost

Malin
Mats

Hemsidan

Mats

Nattvandring.nu

Mats

Kläder, Sponsor, Reklam

Styrelsen

Fritidsgården

Lotta
Leif-Erik

Medborgarkontor / Polis

Styrelsen

Utbildning HLR

Styrelsen

Sjukvårdsansvarig

Styrelsen

Nätverksgruppen

Lotta

Nattvandringsschema

Malin
Mats

Stadgar

Styrelsen

Kontaktperson för nya nattvandrare Patrik.N. och Malin
Hålla medlemsregistret aktuellt

Mats

Kontakt mot övriga Nattvandringsföreningar

Styrelsen

Styrelsen från Jan 2018:
Michael ”Micke” Persson (ordf.), Patrik "Putte" Nilsson (vice ordf.) Malin Andersson (sekr.),
Lotta Lindberg (kassör), Leif-Erik Nilsson (ledamot), Mats Carlsson (revisor)

Om du inte kan hjälpa oss med Nattvandring.
Klicka här och se hur du kan stödja oss på annat vis!